You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aktualizacja systemu Gemini CADSzanowni użytkownicy systemu GEMINI CAD!

Jak zapewne zauważyliście, pojawiła się już nowa wersja systemu Gemini Cad, czyli X22. Wnosi ona całkiem nowe spojrzenie na narzędzia służące do tworzenia konstrukcji, stopniowania i modelowania szablonów i form. W związku z tym, chcielibyśmy, abyście to właśnie WY, nasi klienci i Wasze przedsiębiorstwa byli tymi, którzy mogą pochwalić się używaniem najnowocześniejszego narzędzia dla profesjonalistów na świecie.

Wszyscy użytkownicy, którzy mają aktywną funkcję aktualizacji mogą pobrać najnowszą wersję bez dodatkowych opłat.

Darmowa aktualizacja przysługuje wszystkim użytkownikom systemu Gemini przez 12 miesięcy od zakupu systemu. Z tego względu, aktywną funkcję aktualizacji mają Ci z Państwa, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
- od zakupu systemu nie minął jeszcze rok,
- nie minął jeszcze rok od wykupienia ostatniej aktualizacji.

Ci z Państwa, których system jest starszy niż rok lub od wykupienia ostatniej aktualizacji minął już rok, mogą wykupić aktualizację na kolejne 12 miesięcy.

Indywidualne kalkulacje kosztów zakupu aktualizacji znajdą Państwo na swoich kontach MyCAD w zakładce Software Update.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapytaj o aktualizację

Telefon

Telefon komórkowy

Sprawdź aktualizacje

ZOBACZ JAKIE DODATKOWE
MODUŁY ZYSKASZ
KORZYSTAJĄC Z AKTUALIZACJI DO wersji X22...Linked Pieces

Linked Pieces

Szablony powiązane

Tradycyjnie, wszystkie dostępne na rynku aplikacje CAD, służące do opracowywania szablonów w przemyśle odzieżowym i produktów elastycznych, podzielone są na dwie zasadniczo różne grupy, w zależności od sposobu konstruowania szablonów. Oczywiście do tej pory nikomu nie zależało na nazwaniu tych grup, więc użyjmy tylko dwóch gotowych nazw:

Grupa Wyodrębniająca Formy, odnosi się do aplikacji CAD, która wykorzystuje proces rysowania szablonów według linii i konturów, ustalonych na stronie, oraz wyodrębnienie powierzchni, określonej przez przecięcie tych linii. Istotną zaletą tej metody, jest fakt, że zmiany w kształcie lub położeniu oryginalnych linii, są automatycznie odzwierciedlane w kształcie wszystkich wyodrębnionych powierzchniach (szablonach), utrzymując powiązanie między kształtami, i pomagając projektantowi przyspieszyć proces projektowania. Ogromną wadą jest to, że całe środowisko projektowe nie jest już wolną, intuicyjną przestrzenią, w której można bawić się szablonami, poruszać się, obracać, nakładać na siebie i ogólnie mieć taki "papierowy szablon", bardzo ceniony przez użytkowników drugiej grupy aplikacji.

Grupa Form Papierowych, zazwyczaj odnosi się do nowoczesnych aplikacji CAD, które wykorzystują proces rysowania pojedynczych szablonów metodami geometrycznymi, a gdy taki szablon jest zamkniętym konturem, staje się "szablonem", dającym całkowitą swobodę zabawy nim na powierzchni projektowej, podobnie jak szablon papierowy. Z informacji zwrotnych z rynku, jasno wynika, że użytkownicy znacznie bardziej lubią ten sposób pracy, ponieważ jest on bardzo podobny do naturalnego sposobu obchodzenia się z szablonami. Jednak minusem tej metody jest fakt, że bardzo trudno jest tworzyć i utrzymywać powiązania między poszczególnymi częściami odzieży. Jako część tej grupy aplikacji, Gemini Pattern Editor próbowało w swoich poprzednich wersjach, przezwyciężyć większość tego niepowodzenia, dodając stopniowanie powiązane, wymiary powiązane i inne opcje. Jednak podstawy aplikacji nie pozwalały na atakowanie głównego celu: automatycznej zmiany kształtu szablonu, gdy zmieniany jest jakiś inny szablon z nim powiązany. Żaden z naszych konkurentów z obu grup nie okazał się skuteczny w połączeniu tych dwóch podejść, ani w wyeliminowaniu wad każdego z nich.

Nasz przełom
Wersja Gemini Creative Studio X22, oparta jest na całkowicie nowej i innowacyjnej platformie geometrycznej, która po raz pierwszy, umożliwia bardzo proste, a jednocześnie niezwykle trudne zadanie: połączenie metody "ekstrakcji powierzchniowej" z metodą "papierowego szablonu", a tym samym ujednolicenie głównych korzyści z obu: automatyzację zmiany kształtu połączonych szablonów, oraz całkowitą swobodę manipulacji elementami na powierzchni projektowej.

Jak to działa?
Gemini Creative Studio X22 utrzymuje swoje tradycyjne podejście: szablony, każde z osobna, muszą być czytelne, tak jak szablony papierowe. Użytkownik może dotykać szablonu, przesuwać go, obracać, przerzucać, bawić się nim w dowolny sposób. Ale do tego, Gemini dodało również funkcję wyciągania powierzchni z przecięcia kilku linii lub konturów. Sztuczka polega na tym, że wyodrębnione powierzchnie, stają się szablonami papierowymi, i zachowują się podobnie jak każdy inny szablon, bez względu na to, jak użytkownik obróci je lub ustawi na ekranie.

Te połączone cechy otwierają drogę do trzech podejść projektowania w ramach jednej aplikacji CAD:
1. Stworzyć szereg linii konstrukcyjnych i wyodrębnić z nich powierzchnie w sposób czysto "wyodrębniony powierzchniowo".
2. Stworzyć pojedyncze szablony i pracować w sposób czysto "papierowy".
3. LUB zbudować odrębne szablony, linie konstrukcyjne, i połączyć te dwie metody na zupełnie nowym poziomie automatyzacji.

Jakie są korzyści?
Użytkownicy każdego środowiska (wyodrębniającego lub papierowego), są zazwyczaj bardzo zainteresowani swoimi zaletami: jedni chcą automatyzacji, inni chcą wolności, a nie są gotowi zrezygnować ze swojego sposobu pracy. Było to jedną z najważniejszych przeszkód dla użytkowników starszych aplikacji CAD, aby przejść na nowoczesne rozwiązanie. Teraz ta przeszkoda została całkowicie wyeliminowana.Gemini Cad - Creative Studio - Szablony PowiązaneAdvanced Folds Editor

Advanced Folds Editor

Zaawansowany Edytor Zakładek

Aplikacje CAD w projektowaniu odzieży/mody/produktów elastycznych, walczą o znalezienie właściwego kompromisu pomiędzy prostotą obsługi z jednej strony, a potrzebą włączenia zaawansowanych funkcji, do rozwiązywania skomplikowanych zadań w branży.
W tym ciągłym wyzwaniu, edycja plis w produktach odzieżowych jest jedną z trudniejszych rzeczy do rozwiązania w sposób zarówno elegancki jak i wydajny. Gemini CAD Systems, było jednym z pionierów w traktowaniu plis jako elementów odwracalnych, pozwalając użytkownikowi obsługiwać szablon w pozycji złożonej i automatycznie rozkładać go w celu uzyskania kształtu cięcia. Pomimo tej ważnej przewagi nad konkurencyjnymi produktami, we wszystkich poprzednich wersjach, dość trudno było obsługiwać wielokrotne lub nachodzące na siebie plisy (fałdy), a interakcja nie była intuicyjna.

Nasz przełom
Gemini Creative Studio X22 zawiera nową funkcjonalność o nazwie Edytor Plis, który umożliwia bardzo intuicyjną obsługę tworzenia, modyfikacji i symulacji plis przy użyciu narzędzia do wizualizacji 3D.
Rozwiązaniem było, skopiowanie naturalnego procesu składania, rozdzielenie tego procesu na pojedyncze, naprzemienne plisy (jedna w lewo, jedna w prawo, itp.) i dodanie prostej informacji, takiej jak kierunek składania (składanie do góry lub w dół) oraz szerokość każdej z plis.

Jak to działa?
Gdy proces składania został podzielony na te plisy proste, pojedyncze, tworzenie lub odzwierciedlenie plisy złożonej, pozostawało tylko kwestią wypełnienia odpowiednich wierszy w tabeli do edycji plis (zakładek). Wiele plis, to tylko więcej wierszy w tabeli. Skopiowanie zakładki lub zwielokrotnienie jednej zakładki w celu uzyskania innych 50 podobnych, w celu utworzenia spódnicy z zakładkami, jest kwestią kopiowania i dodawania wierszy w tabeli.
Oprócz tej prostej i łatwej w użyciu logicznej struktury, Gemini dodało również przeglądarkę 3D, dzięki czemu wszystkie plisy w złożeniu są łatwo obserwowane podczas edycji. Automatyczny nadzorca zaznacza w czasie rzeczywistym każdą plisę, która jest nieprawidłowa (z powodu jej szerokości lub kierunku) i prowadzi użytkownika jak ją można naprawić.
Tworzenie i zarządzanie plisami, nawet najbardziej skomplikowanymi wielokrotnymi z zawiłymi kierunkami składania, jest teraz łatwym i intuicyjnym zadaniem.
Plisy z jednego modelu mogą być łatwo skopiowane i zastosowane w innym modelu lub innym szablonie.
Ponadto, Gemini Creative Studio oferuje teraz, również biblioteki wstępnie przygotowanych plis gotowych do zastosowania w większości powszechnych sytuacji.Gemini Cad - Creative Studio - Edytor ZakładekTech Pack Editor

Tech Pack Editor

Edytor dokumentacji technicznej

Rzeczywisty kształt szablonów, wykorzystywanych do cięcia, to tylko jedna z części pracy projektanta. Dane wyjściowe z działu CAD muszą również zawierać dodatkowe informacje, takie jak przewodnik produkcyjny dotyczący szycia, klejenia, prasowania, akcesoriów, tkanin, etykietowania, haftowania, drukowania lub innych ozdób. Informacje te są przekazywane innym działom za pomocą kart technicznych zawierających szkice, rysunki, zdjęcia, instrukcje tekstowe itp., często redagowanych w aplikacjach stron trzecich.
Zasadniczo, istnieje równoległy przepływ, w celu stworzenia tego dodatkowego zestawu informacji, zwykle nie w oparciu o kształty geometryczne i treści zaprojektowane w programie CAD. Zsynchronizowanie treści CAD z tymi informacjami szkicowymi jest wyzwaniem, a ilość pracy i umiejętności są sztucznie zwiększane.

Nasz przełom
Rozwiązanie Gemini jest dość proste: dodaj wszystkie potrzebne możliwości graficzne bezpośrednio do aplikacji Creative Studio, przekształcając tym samym klasyczne środowisko CAD w pełni funkcjonalną aplikację do szkicowania. Koncepcja ta, polega na możliwości dodawania niezbędnych informacji bezpośrednio do rzeczywistych wzorów i organicznego powiązania ich z geometryczną strukturą modelu.

Jak to działa?
Gemini umożliwia korzystanie z treści graficznych takich jak: pliki wektorowe SVG i PDF powiązane z akcesoriami takimi jak guziki, hafty, nadruki i ozdoby klejone, przemysłowe standardowe symbole punktowe, przemysłowe standardowe linie do szycia i obróbki, punktory tekstowe ze strzałkami skierowanymi w stronę elementów wzoru, tekst wzdłuż ścieżek i konturów, modyfikowalny element info-kartridge (jest to tabelka z informacjami o szablonie). Ta duża pula elementów informacyjnych, może być wykorzystana przez projektanta, do wykonania każdego wzoru, w celu przekazania niezbędnych instrukcji do dalszych etapów produkcji. Wyzwaniem dla tej nowej funkcji, było nie zakłócać zwykłego standardowego procesu projektowania CAD, i nie przeciążać prostych kształtów CAD treścią nie przydatną podczas projektowania, stopniowania itp. Gemini opracowało prostą, aczkolwiek potężną opcję wyświetlania, dzięki której użytkownik może przejść z "widoku CAD" do "widoku szkicu", ukrywając lub pokazując wszystkie te dodatkowe elementy za pomocą prostego przełącznika.

W jaki sposób informacja jest publikowana?
Jedną z najbardziej cenionych przez użytkowników Gemini Creative Studio funkcji, jest edytor kart katalogowych produktów. Teraz, Gemini przenosi tę funkcjonalność na zupełnie nowy poziom: wszystkie wymyślone informacje i grafika zostaną wydrukowane w nowej książce danych produktu, jak również w karcie technicznej produktu. Stosujemy koncepcję WYSIWYG: "to co widzisz jest tym co dostajesz", co oznacza, że wszystkie informacje zostaną wyeksportowane do plików PDF zawierających wszystko tak, jak jest to widoczne na ekranie.
Ważne jest, aby wspomnieć, że wszystkie informacje są eksportowane w formacie wektorowym, dlatego wszystkie drobne szczegóły mogą być powiększone i wyraźnie zbadane.

Jakie są korzyści?
Po pierwsze, nie ma potrzeby prowadzenia równoległego procesu projektowania z innymi narzędziami programowymi, z wykorzystaniem rysunków i szkiców niepowiązanych z rzeczywistymi szablonami CAD.
Po drugie, wszystkie dodane informacje, są umieszczone i połączone z szablonami, dlatego też, są trwale zsynchronizowane pod względem pozycji i treści z aktualną wersją modelu.
Po trzecie, wszystkie informacje są przechowywane wewnątrz plików CAD, a ich ewolucja może być zarządzana w taki sam sposób, jak szablonami, łącznie z historią tworzenia szablonów, oddziałami i prawami dostępu dla różnych użytkowników.Gemini Cad - Creative Studio - Dokumentacja TechnicznaModel History and Restore Points

Model History and Restore Points

Historia Modelu i Punkty Przywracania

Śledzenie, jest kluczowym elementem każdego procesu w dużych organizacjach, szczególnie w działaniach kreatywnych, w których kilka osób przyczynia się do rozwoju produktu.
W modzie i odzieży, jak również w tapicerce i meblach, nowy projekt podlega wielu zmianom na etapie rozwoju, a zmiany te są generowane przez wielu użytkowników.
Prześledzenie tych zmian, kto to zrobił i dlaczego, oraz możliwość cofnięcia projektu wyrobu, do danego miejsca, i przyjęcia innej koncepcji jest ważną cechą, która dzisiaj jest rozwiązywana za pomocą narzędzi i metod ogólnego przeznaczenia, zazwyczaj poprzez przechowywanie wersji plików w różnych momentach. Metoda ta, nie jest efektywna, i nie spełnia minimalnych wymogów ergonomii, aby być właściwie stosowaną w tych branżach.

Nasz przełom
Gemini CAD Systems wprowadza system Historii Modelu i Miejsc Przywrócenia w pakiecie Gemini Creative Studio X22. Deklarowanym celem tej funkcji, jest umożliwienie śledzenia i możliwość cofnięcia modelu, do dowolnego znaczącego miejsca w jego historii rozwoju, jak również zarządzanie różnymi gałęziami tego samego projektu, w tym zróżnicowane prawa dostępu dla różnych użytkowników w tych gałęziach, wszystko w jednym pliku modelu. System, oparty jest na potężnych algorytmach szyfrujących i kompresujących, a także, na narzędziach identyfikacji użytkownika udostępnianych przez platformę MyCAD.

Jak to działa?
Podczas opracowywania nowego produktu, Właściciel Modelu lub inny użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia, może tworzyć Miejsca Przywracania na ważnych etapach, a także tworzyć Oddziały rozwoju. Każdy taki oddział będzie miał swoją własną wersję końcową, przy czym, jedna z tych wersji końcowych będzie oznaczona jako aktualna Wersja Aktywna. Użytkownicy mogą mieć zróżnicowany dostęp do tych oddziałów, a ich wkład (zmiany w modelu) można prześledzić na podstawie każdej wykonanej przez nich czynności z jednego Miejsca Przywracania do drugiego.
W każdej chwili, właściciel modelu może dowiedzieć się, sprawdzając historię modelu, kto co i kiedy zrobił.
Wszystkie te informacje są przechowywane w jednym pliku z modelem, zachowując przy tym prosty sposób przechowywania i zarządzania modelami.

Jakie są korzyści?
W miarę, jak proces produkcyjny staje się coraz bardziej zautomatyzowany, odpowiedzialność za jakość i właściwości produktu końcowego, w coraz większym stopniu zależy od tego, jak został on zaprojektowany. Dlatego śledzenie zmian w projekcie, i kojarzenie go z poszczególnymi osobami, generuje wśród nich odpowiedzialność i zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów o nieznanym pochodzeniu. Możliwość zarządzania kilkoma oddziałami rozwoju projektowanego produktu w ramach jednego pliku, umożliwia szybszy rozwój procesu i wymianę informacji.Gemini Cad - Creative Studio - Historia Modelu i Punkty PrzywracaniaNest Expert dla 4 rdzeni procesora

Nest Expert dla 4 rdzeni procesora

Rozszerzenie odsługiwanych rdzeni procesora do 4

Pracując dotychczas na programie Gemini Nest Expert wykorzystywałeś jedynie tylko część mocy obliczeniowej procesora bowiem korzystałeś jedynie z dwóch jego rdzeni. Teraz zakupując aktualizację do wersji X20 otrzymasz możliwość pracy na procesorach czterordzeniowych.

Zwiększy to wydajność otrzymywanych wyników a co co za tym idzie oszczędności w postaci mniejszego zużycia materiałów.

Masz pytania? Napisz.

Newsletter
Gemini Cad

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszych produktów i usług