You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dla kogo: Firmy produkcyjne, usługowe i studia projektowe
Rok wydania: 2022
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Gemini Cad w Łodzi lub w siedzibie klienta


Program do konstrukcji i stopniowania Gemini Cad Creative Studio X22

Oprogramowanie CAD firmy Gemini Cad jest programem, który wspomaga proces przygotowania szablonów odzieżowych i opracowania ich dla krojowni.

Przy tak rozwiniętych możliwościach tworzenia szablonów odzieżowych przy pomocy programów komputerowych do konstrucji odzieży, przechowywanie konstrukcji w formie papierowej zaczyna być coraz bardzie niewygodne. Powoduje to straty miejsca, w celu magazynowania tych konstrukcji, jak również ich niszczenie, co w konsekwencji doprowadza do ich utraty.

Firma Gemini Cad stworzyła moduł Gemini Creative Studio (kontynuacja modułu Pattern Designer), który daje możliwość magazynowania szablonów odzieżowych w formie elektronicznej.
Taki sposób przechowywania konstrukcji, obliguje użytkownika do regularnego tworzenia kopii zapasowej, dzięki czemu ryzyko utraty danych jest ograniczone do minimum. Posiadanie konstrukcji odzieżowych w formie elektronicznej, nie tylko chroni je przed utratą, ale również pozwala na korzystanie z nich w kolejnych kolekcjach jako baz do tworzenia nowych konstrukcji.

Sposób magazynowania wykonanych w programie szablonów odbywa się poprzez dowolne tworzenie folderów i podfolderów, wprowadzając podział według lat, sezonów, klientów, asortymentu itp. Nazwy plików, pod którymi kryją się komplety szablonów, przyporządkowane danemu modelowi, mogą być podawane w formie numerycznej, literowej lub mieszanej. To wszystko zależy już od inwencji twórczej użytkownika.
Foldery, należy tak nazywać i tworzyć, aby całość kolekcji przyjmowała dla nas najbardziej czytelną formę.

Program Gemini Cad Creative Studio pozwala użytkownikowi stworzyć konstrukcję odzieży od momentu tworzenia siatki konstrukcyjnej, poprzez modelowanie form odzieżowych do wykonania kompletnych szablonów z dodatkami na szwy, opisem poszczególnych szablonów, znakami montażowymi i innymi oznaczeniami i opisami, które są ważne dla danej formy.
Konstrukcja tej części programu, wychodzi na przeciw poprawieniu komfortu pracy użytkownika. Lokalizacja poszczególnych narzędzi i okien z właściwościami, jest tak rozmieszczona, żeby osoba obsługująca program miała jak najwięcej miejsca do pracy na formach / szablonach w obszarze roboczym.

Poszczególne tryby pracy, które są tematyczne, zawierają w sobie narzędzia, które w momencie, kiedy nie ma potrzeby korzystania z nich, są niewidoczne na ekranie.

Program Gemini Cad Creative Studio dysponuje 7 trybami pracy:
1. Tryb szablonu - pozwala na:
• kopiowanie, wklejanie szablonów;
• rozkładanie, składanie szablonów zdefiniowanych jako symetryczne lub ze zdefiniowanymi zakładkami;
• rozcinanie lub sklejanie składowych szablonu z jednoczesnym dodaniem dodatku na szew;
• przerzut szablonów w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, obrót o wskazany kąt;
• proporcjonalną zmianę wielkości szablonu;
• tworzenie zależności między poszczególnymi szablonami tak aby zmieniając jedną część, zmienić wszystkie od niej zależne.

2. Tryb kształtu - pozwala na:
• modelowanie konturów szablonu;
• dodanie dodatkowych punktów konstrukcyjnych i punktów krzywej;
• projekcję szablonów;
• zmianę położenia punktów konstrukcyjnych;
• tworzenie wygięcia, zastosowanego np. przy konstrukcji spódnicy z pół koła;
• tworzenie i zamykanie wdania, zastosowanego np. przy modelowaniu kuli rękawa;
• tworzenie własnej bazy krzywików.

3. Tryb rysowania - pozwala na:
• rysowanie linii prostych, krzywych, okręgów, łuków, spirali i prostokątów.

4. Tryb wyrobu - pozwala na:
• edycję dodatków na szew i podwinięcia; Creative Studio dysponuje dużą ilością zastosowania różnych kształtów i typów narożników; dużym udogodnieniem w tej materii jest Szkic graficzny, który pomaga w łatwym zidentyfikowaniu miejsca, gdzie parametr powinien być zastosowany;

Gemini Cad - szkic graficzny

• dopasowanie wierzchołków, co jest niezbędną operacją, pozwalająca w dalszym etapie obróbki szablonów na właściwe zszycie poszczególnych elementów odzieży;

Gemini Cad - plan szycia

• tworzenie nacinków z jednoczesnym określeniem ich kształtów i wielkości;
• tworzenie linii równoległych, co jest niezbędne przy tworzeniu takich elementów jak wszelkiego rodzaju obłożenia;
• wprowadzenie symboli takich jak oznaczenie linii włosa, znaków montażowych, dziurek, guzików, dodatkowych opisów na szablonach np. "zmarszczyć", "wdać", określenie położenia osi symetrii;
• tworzenie plis, kontrafałd z jednoczesną ich wizualizacją;

Gemini Cad - tworzenie plis

• tworzenie zaszewek i modelowanie już istniejących;
• określenie pasowania szablonów, w odniesieniu do układów kroju na tkaninę wzorzystą;
• umieszczenie elementów graficznych na szablonach, i możliwość ich stopniowania niezależnie od stopniowania szablonu.

5. Tryb stopniowania - pozwala na:
• zdefiniowanie rozmiarówki i nadanie każdemu punktowi szablonu, odpowiednich wektorów przesunięcia, zgodnie z zasadami stopniowania odzieży, jest to metoda proporcjonalnych przyrostów, gdzie podając przyrost na osi x i na osi y, uzyskujemy skok stopniowania;
• utworzenie rozmiarówki z więcej niż jedną wielkością wiodącą, np. jest to wykorzystywane przy produkcji garniturów, gdzie jest potrzeba stworzenia wielu kombinacji rozmiarowych np. jeden obwód przy wielu wzrostach i typach sylwetki;
• kopiowanie i wklejanie już istniejących reguł stopniowania;
• automatyczne wystopniowanie punktu na podstawie dwóch przyległych punktów, już z przyporządkowanymi wartościami stopniowania;
• tworzenie biblioteki reguł stopniowania;
• rekonstrukcję stopniowania, wykorzystywaną w przypadku gdy użytkownik posiada komplet wystopniowanych szablonów w wersji papierowej, i chciałby to mieć w wersji elektronicznej, bez konieczności wprowadzenia wszystkich rozmiarów, a tylko ograniczenia się do wprowadzenia dwóch skrajnych rozmiarów.

6. Tryb pomiaru - pozwala na:
• mierzenie po obwodzie;
• mierzenie odległości;
• tworzenie interaktywnej tabeli wymiarów;
• mierzenie kąta, pola powierzchni;
• precyzyjne dostawianie elementów do siebie;
• toczenie szablonów.

7. Tryb MTM - pozwala na:
• tworzenie konstrukcji interaktywnej.

W ostatnim czasie, firma Gemini Cad zdecydowała się dodatkowo na wzbogacenie modułu Creative Studio o:
• historię tworzenia modelu - użytkownik może prześledzić cały proces kreowania szablonów;
• tworzenie wielu wariantów odzieży - użytkownik może korzystać z istniejących już komponentów, i może tworzyć nieograniczoną liczbę komponentów; funkcja godna polecenia firmą zajmującym się np. produkcją koszul; można wtedy w nieograniczony sposób utworzyć bazę kołnierzy, rękawów, korpusów itp. a następnie tworzyć szereg wariantów, co pozwoli między innymi na łatwe tworzenie modelu pod konkretnego klienta;
• tworzenie modelu pod konkretne zamówienie - umożliwia użytkownikowi wczytanie do modelu pliku, zawierającego informacje dotyczące modyfikacji, które należy przeprowadzić w modelu, z myślą o dostosowaniu produktu do potrzeb konkretnego klienta;
• możliwość stworzenia szkicu technicznego - użytkownik w tym miejscu, może określić plan szycia, ustala który element z którym ma być zszywany i w jakiej kolejności; dodatkowo można w tym miejscu dołączyć informacje dotyczące rodzaju zastosowanego ściegu.

Gemini Cad - plan szycia

Wszystkie powyżej opisane możliwości składają się na uzyskanie szablonów odzieżowych, które można eksportować do innych programów, wydrukować, ułożyć w programie do tworzenia układów kroju lub wysłać bezpośrednio do automatycznej krojowni.

Podstawowym formatem plików obsługiwanym przez program Creative Studio jest format .gemx . Istnieje też możliwość otworzenia starszego formatu generowanego przez program Gemini Pattern Editor czyli .gem .

Konwersja (zarówno import jak i eksport) jest integralną częścią programu Gemini Cad Creative Studio, która umożliwia użytkownikowi współpracę ze wszystkimi dostępnymi na rynku programami CAD.

Sposób pracy, poprzez import szablonów z innych systemów, różni się od wprowadzenia szablonów poprzez digitalizację tylko czasem pracy, ponieważ proces digitalizacji został już wykonany. Efekt natomiast jest ten sam. Uzyskane formy / szablony możemy dalej stopniować metodą proporcjonalno-obliczeniową.
Tak jak w przypadku szablonów wprowadzonych przy pomocy digitalizacji, otrzymane szablony z konwersji możemy opisywać, dodawać do nich linie, wprowadzać oznaczenia linii włosa i innych znaków i punktów, czy tez nanosić na nie inne wymagane poprawki.

Warunkiem poprawnego odczytu przez program Gemini Cad Creative Studio importowanych plików, jest poprawnie wykonany eksport w innym programie CAD. Eksport powinien być tak wykonany, aby otrzymać rozszerzenie pliku w standardowym formacie wektorowym AAMA / DXF (American Apparel Manufacturers Association / data exange format), lub tylko w standardowym formacie dxf (data exchange format).

Plik DXF zawiera po prostu wszystkie linie, za pomocą których konstruktor stworzył szablony odzieżowe do danego projektu.
Plik RUL zawiera w sobie reguły stopniowania dla wszystkich rozmiarów. Samodzielnie nie można go zaimportować do programu wektorowego. Żeby spełnił swoją rolę musi mu towarzyszyć plik z rozszerzeniem DXF.

Program Gemini Cad Creative Studio oprócz eksportu i importu standardowych plików zapisanych w formacie AAMA lub DXF STANDARD, jest wyposażony również w możliwość importowania niektórych plików, zapisanych z ich macierzystymi rozszerzeniami. Dotyczy to plików pochodzących z takich systemów jak:
• Investronica
• Lectra
• Gerber
• AssystSzablony Powiązane

Tradycyjnie, wszystkie dostępne na rynku aplikacje CAD, służące do opracowywania szablonów w przemyśle odzieżowym i produktów elastycznych, podzielone są na dwie zasadniczo różne grupy, w zależności od sposobu konstruowania szablonów. Oczywiście do tej pory nikomu nie zależało na nazwaniu tych grup, więc użyjmy tylko dwóch gotowych nazw:

Grupa Wyodrębniająca Formy, odnosi się do aplikacji CAD, która wykorzystuje proces rysowania szablonów według linii i konturów, ustalonych na stronie, oraz wyodrębnienie powierzchni, określonej przez przecięcie tych linii. Istotną zaletą tej metody, jest fakt, że zmiany w kształcie lub położeniu oryginalnych linii, są automatycznie odzwierciedlane w kształcie wszystkich wyodrębnionych powierzchniach (szablonach), utrzymując powiązanie między kształtami, i pomagając projektantowi przyspieszyć proces projektowania. Ogromną wadą jest to, że całe środowisko projektowe nie jest już wolną, intuicyjną przestrzenią, w której można bawić się szablonami, poruszać się, obracać, nakładać na siebie i ogólnie mieć taki "papierowy szablon", bardzo ceniony przez użytkowników drugiej grupy aplikacji.

Grupa Form Papierowych, zazwyczaj odnosi się do nowoczesnych aplikacji CAD, które wykorzystują proces rysowania pojedynczych szablonów metodami geometrycznymi, a gdy taki szablon jest zamkniętym konturem, staje się "szablonem", dającym całkowitą swobodę zabawy nim na powierzchni projektowej, podobnie jak szablon papierowy. Z informacji zwrotnych z rynku, jasno wynika, że użytkownicy znacznie bardziej lubią ten sposób pracy, ponieważ jest on bardzo podobny do naturalnego sposobu obchodzenia się z szablonami. Jednak minusem tej metody jest fakt, że bardzo trudno jest tworzyć i utrzymywać powiązania między poszczególnymi częściami odzieży. Jako część tej grupy aplikacji, Gemini Pattern Editor próbowało w swoich poprzednich wersjach, przezwyciężyć większość tego niepowodzenia, dodając stopniowanie powiązane, wymiary powiązane i inne opcje. Jednak podstawy aplikacji nie pozwalały na atakowanie głównego celu: automatycznej zmiany kształtu szablonu, gdy zmieniany jest jakiś inny szablon z nim powiązany.
Żaden z naszych konkurentów z obu grup nie okazał się skuteczny w połączeniu tych dwóch podejść, ani w wyeliminowaniu wad każdego z nich.

Wersja Gemini Cad Creative Studio X22, oparta jest na całkowicie nowej i innowacyjnej platformie geometrycznej, która po raz pierwszy, umożliwia bardzo proste, a jednocześnie niezwykle trudne zadanie: połączenie metody "ekstrakcji powierzchniowej" z metodą "papierowego szablonu", a tym samym ujednolicenie głównych korzyści z obu: automatyzację zmiany kształtu połączonych szablonów, oraz całkowitą swobodę manipulacji elementami na powierzchni projektowej.

Gemini Cad Creative Studio X22 utrzymuje swoje tradycyjne podejście: szablony, każde z osobna, muszą być czytelne, tak jak szablony papierowe. Użytkownik może dotykać szablonu, przesuwać go, obracać, przerzucać, bawić się nim w dowolny sposób. Ale do tego, Gemini dodało również funkcję wyciągania powierzchni z przecięcia kilku linii lub konturów. Sztuczka polega na tym, że wyodrębnione powierzchnie, stają się szablonami papierowymi, i zachowują się podobnie jak każdy inny szablon, bez względu na to, jak użytkownik obróci je lub ustawi na ekranie.

Te połączone cechy otwierają drogę do trzech podejść projektowania w ramach jednej aplikacji CAD:
1. Stworzyć szereg linii konstrukcyjnych i wyodrębnić z nich powierzchnie w sposób czysto "wyodrębniony powierzchniowo".
2. Stworzyć pojedyncze szablony i pracować w sposób czysto "papierowy".
3. LUB zbudować odrębne szablony, linie konstrukcyjne, i połączyć te dwie metody na zupełnie nowym poziomie automatyzacji.

Użytkownicy każdego środowiska (wyodrębniającego lub papierowego), są zazwyczaj bardzo zainteresowani swoimi zaletami: jedni chcą automatyzacji, inni chcą wolności, a nie są gotowi zrezygnować ze swojego sposobu pracy. Było to jedną z najważniejszych przeszkód dla użytkowników starszych aplikacji CAD, aby przejść na nowoczesne rozwiązanie. Teraz ta przeszkoda została całkowicie wyeliminowana.
Program do konstrukcji odzieży

Gemini Cad - program do konstrukcji odzieży

Gemini Cad - Creative Studio - Szablony Powiązane

Zaawansowany Edytor Zakładek

Aplikacje CAD w projektowaniu odzieży/mody/produktów elastycznych, walczą o znalezienie właściwego kompromisu pomiędzy prostotą obsługi z jednej strony, a potrzebą włączenia zaawansowanych funkcji, do rozwiązywania skomplikowanych zadań w branży. W tym ciągłym wyzwaniu, edycja plis w produktach odzieżowych jest jedną z trudniejszych rzeczy do rozwiązania w sposób zarówno elegancki jak i wydajny. Gemini CAD Systems, było jednym z pionierów w traktowaniu plis jako elementów odwracalnych, pozwalając użytkownikowi obsługiwać szablon w pozycji złożonej i automatycznie rozkładać go w celu uzyskania kształtu cięcia. Pomimo tej ważnej przewagi nad konkurencyjnymi produktami, we wszystkich poprzednich wersjach, dość trudno było obsługiwać wielokrotne lub nachodzące na siebie plisy (fałdy), a interakcja nie była intuicyjna.

Gemini Cad Creative Studio X22 zawiera nową funkcjonalność o nazwie Edytor Plis, który umożliwia bardzo intuicyjną obsługę tworzenia, modyfikacji i symulacji plis przy użyciu narzędzia do wizualizacji 3D.
Rozwiązaniem było, skopiowanie naturalnego procesu składania, rozdzielenie tego procesu na pojedyncze, naprzemienne plisy (jedna w lewo, jedna w prawo, itp.) i dodanie prostej informacji, takiej jak kierunek składania (składanie do góry lub w dół) oraz szerokość każdej z plis.

Gdy proces składania został podzielony na te plisy proste, pojedyncze, tworzenie lub odzwierciedlenie plisy złożonej, pozostawało tylko kwestią wypełnienia odpowiednich wierszy w tabeli do edycji plis (zakładek). Wiele plis, to tylko więcej wierszy w tabeli. Skopiowanie zakładki lub zwielokrotnienie jednej zakładki w celu uzyskania innych 50 podobnych, w celu utworzenia spódnicy z zakładkami, jest kwestią kopiowania i dodawania wierszy w tabeli.
Oprócz tej prostej i łatwej w użyciu logicznej struktury, Gemini dodało również przeglądarkę 3D, dzięki czemu wszystkie plisy w złożeniu są łatwo obserwowane podczas edycji. Automatyczny nadzorca zaznacza w czasie rzeczywistym każdą plisę, która jest nieprawidłowa (z powodu jej szerokości lub kierunku) i prowadzi użytkownika jak ją można naprawić.
Tworzenie i zarządzanie plisami, nawet najbardziej skomplikowanymi wielokrotnymi z zawiłymi kierunkami składania, jest teraz łatwym i intuicyjnym zadaniem.
Plisy z jednego modelu mogą być łatwo skopiowane i zastosowane w innym modelu lub innym szablonie.
Ponadto, Gemini Cad Creative Studio oferuje teraz, również biblioteki wstępnie przygotowanych plis gotowych do zastosowania w większości powszechnych sytuacji.
Program dla konstruktora odzieży
Program Gemini Cad do konstrukcji odzieży
Gemini Cad dla konstruktora odzieży
Program do stopniowania i konstrukcji form odzieżowych

Gemini Cad - Creative Studio - Edytor Zakładek

Edytor Dokumentacji Technicznej

Rzeczywisty kształt szablonów, wykorzystywanych do cięcia, to tylko jedna z części pracy projektanta. Dane wyjściowe z działu CAD muszą również zawierać dodatkowe informacje, takie jak przewodnik produkcyjny dotyczący szycia, klejenia, prasowania, akcesoriów, tkanin, etykietowania, haftowania, drukowania lub innych ozdób. Informacje te są przekazywane innym działom za pomocą kart technicznych zawierających szkice, rysunki, zdjęcia, instrukcje tekstowe itp., często redagowanych w aplikacjach stron trzecich.

Zasadniczo, istnieje równoległy przepływ, w celu stworzenia tego dodatkowego zestawu informacji, zwykle nie w oparciu o kształty geometryczne i treści zaprojektowane w programie CAD. Zsynchronizowanie treści CAD z tymi informacjami szkicowymi jest wyzwaniem, a ilość pracy i umiejętności są sztucznie zwiększane.

Rozwiązanie Gemini Cad jest dość proste: dodaj wszystkie potrzebne możliwości graficzne bezpośrednio do aplikacji Creative Studio, przekształcając tym samym klasyczne środowisko CAD w pełni funkcjonalną aplikację do szkicowania. Koncepcja ta, polega na możliwości dodawania niezbędnych informacji bezpośrednio do rzeczywistych wzorów i organicznego powiązania ich z geometryczną strukturą modelu.

Jak to działa?
Gemini Cad umożliwia korzystanie z treści graficznych takich jak: pliki wektorowe SVG i PDF powiązane z akcesoriami takimi jak guziki, hafty, nadruki i ozdoby klejone, przemysłowe standardowe symbole punktowe, przemysłowe standardowe linie do szycia i obróbki, punktory tekstowe ze strzałkami skierowanymi w stronę elementów wzoru, tekst wzdłuż ścieżek i konturów, modyfikowalny element info-kartridge (jest to tabelka z informacjami o szablonie). Ta duża pula elementów informacyjnych, może być wykorzystana przez projektanta, do wykonania każdego wzoru, w celu przekazania niezbędnych instrukcji do dalszych etapów produkcji. Wyzwaniem dla tej nowej funkcji, było nie zakłócać zwykłego standardowego procesu projektowania CAD, i nie przeciążać prostych kształtów CAD treścią nie przydatną podczas projektowania, stopniowania itp. Gemini Cad opracowało prostą, aczkolwiek potężną opcję wyświetlania, dzięki której użytkownik może przejść z "widoku CAD" do "widoku szkicu", ukrywając lub pokazując wszystkie te dodatkowe elementy za pomocą prostego przełącznika.

W jaki sposób informacja jest publikowana?
Jedną z najbardziej cenionych przez użytkowników Gemini Cad Creative Studio funkcji, jest edytor kart katalogowych produktów. Teraz, Gemini Cad przenosi tę funkcjonalność na zupełnie nowy poziom: wszystkie wymyślone informacje i grafika zostaną wydrukowane w nowej książce danych produktu, jak również w karcie technicznej produktu. Stosujemy koncepcję WYSIWYG: "to co widzisz jest tym co dostajesz", co oznacza, że wszystkie informacje zostaną wyeksportowane do plików PDF zawierających wszystko tak, jak jest to widoczne na ekranie.
Ważne jest, aby wspomnieć, że wszystkie informacje są eksportowane w formacie wektorowym, dlatego wszystkie drobne szczegóły mogą być powiększone i wyraźnie zbadane.

Jakie są korzyści?
Po pierwsze, nie ma potrzeby prowadzenia równoległego procesu projektowania z innymi narzędziami programowymi, z wykorzystaniem rysunków i szkiców niepowiązanych z rzeczywistymi szablonami CAD.
Po drugie, wszystkie dodane informacje, są umieszczone i połączone z szablonami, dlatego też, są trwale zsynchronizowane pod względem pozycji i treści z aktualną wersją modelu.
Po trzecie, wszystkie informacje są przechowywane wewnątrz plików CAD, a ich ewolucja może być zarządzana w taki sam sposób, jak szablonami, łącznie z historią tworzenia szablonów, oddziałami i prawami dostępu dla różnych użytkowników.Program do stopniowania i konstrukcji szablonów odzieżowych

Program do konstrukcji form odzieżowych

Gemini Cad - Creative Studio - Dokumentacja Techniczna

Historia Modelu i Punkty Przywracania

Śledzenie, jest kluczowym elementem każdego procesu w dużych organizacjach, szczególnie w działaniach kreatywnych, w których kilka osób przyczynia się do rozwoju produktu.
W modzie i odzieży, jak również w tapicerce i meblach, nowy projekt podlega wielu zmianom na etapie rozwoju, a zmiany te są generowane przez wielu użytkowników.
Prześledzenie tych zmian, kto to zrobił i dlaczego, oraz możliwość cofnięcia projektu wyrobu, do danego miejsca, i przyjęcia innej koncepcji jest ważną cechą, która dzisiaj jest rozwiązywana za pomocą narzędzi i metod ogólnego przeznaczenia, zazwyczaj poprzez przechowywanie wersji plików w różnych momentach. Metoda ta, nie jest efektywna, i nie spełnia minimalnych wymogów ergonomii, aby być właściwie stosowaną w tych branżach.

Nasz przełom
Gemini CAD Systems wprowadza system Historii Modelu i Miejsc Przywrócenia w pakiecie X22. Deklarowanym celem tej funkcji, jest umożliwienie śledzenia i możliwość cofnięcia modelu, do dowolnego znaczącego miejsca w jego historii rozwoju, jak również zarządzanie różnymi gałęziami tego samego projektu, w tym zróżnicowane prawa dostępu dla różnych użytkowników w tych gałęziach, wszystko w jednym pliku modelu.
System, oparty jest na potężnych algorytmach szyfrujących i kompresujących, a także, na narzędziach identyfikacji użytkownika udostępnianych przez platformę MyCAD.

Jak to działa?
Podczas opracowywania nowego produktu, Właściciel Modelu lub inny użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia, może tworzyć Miejsca Przywracania na ważnych etapach, a także tworzyć Oddziały rozwoju. Każdy taki oddział będzie miał swoją własną wersję końcową, przy czym, jedna z tych wersji końcowych będzie oznaczona jako aktualna Wersja Aktywna. Użytkownicy mogą mieć zróżnicowany dostęp do tych oddziałów, a ich wkład (zmiany w modelu) można prześledzić na podstawie każdej wykonanej przez nich czynności z jednego Miejsca Przywracania do drugiego.
W każdej chwili, właściciel modelu może dowiedzieć się, sprawdzając historię modelu, kto co i kiedy zrobił.
Wszystkie te informacje są przechowywane w jednym pliku z modelem, zachowując przy tym prosty sposób przechowywania i zarządzania modelami.

Jakie są korzyści?
W miarę, jak proces produkcyjny staje się coraz bardziej zautomatyzowany, odpowiedzialność za jakość i właściwości produktu końcowego, w coraz większym stopniu zależy od tego, jak został on zaprojektowany. Dlatego śledzenie zmian w projekcie, i kojarzenie go z poszczególnymi osobami, generuje wśród nich odpowiedzialność i zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów o nieznanym pochodzeniu.
Możliwość zarządzania kilkoma oddziałami rozwoju projektowanego produktu w ramach jednego pliku, umożliwia szybszy rozwój procesu i wymianę informacji.


Program do konstrukcji szablonów odzieżowych
Program do stopniowania form odzieżowych
Gemini Cad - Creative Studio - Historia Modelu i Punkty Przywracania

Zapis szablonów konstrukcji odzieży do formatu PDF

Jeśli chcesz przesłać formy lub szablony wykonanej konstrukcji odzieży lub innego produktu do odbiory, który nie dysponuje wielkoformatowym ploterem możesz wykorzystać funkcję programu do konstrukcji odzieży i zapisu do formatu PDF.
Funkcja ta pozwala zapisać obraz elementów w skali 1:1 podzielony na dowolnej wielkości arkusze - np. A4.
Dzięki temu przesyłając plik PDF umożliwiamy odbiorcy wydrukowanie tych arkuszy na domowej drukarce i sklejenie ich ze sobą. Otrzymany schemat pozwoli wykroić zapisane szablony w skali 1:1.

Jeśli chcesz zobaczyć jak działa to narzędzie możesz obejrzeć przygotowany w tym celu film.


Zapytaj o szczegóły

Skonfiguruj zestaw i
prześlij zapytanie

Dodatki do modułu Creative Studio

Do programu Gemini Cad Creative Studio w wersji X22 dostępne są opcjonalnie dodatkowe narzędzia, których próżno szukać w innych systemach CAD. Sprawdź, które z nich pomogłyby w Waszej pracy.

Potrzeba bycia wyjątkowym w zglobalizowanym społeczeństwie, napędza rosnące zapotrzebowanie na towary niestandardowe. Przemysł stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem znalezienia skutecznych sposobów masowego dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

Aby umożliwić klientom wybór różnych opcji produktu i stworzenie własnej konfiguracji , projektanci muszą opracować warianty modeli w swoich aplikacjach CAD. Ilość takich wariantów zależy od ilości dostępnych opcji i szybko rośnie, ponieważ uzyskuje się ją poprzez pomnożenie wszystkich opcji. Powszechnie wiadomo, że dla każdego produktu tworzone i przechowywane są setki takich wariantów. Pracochłonność tworzenia i utrzymywania tych wariantów, a także ich przechowywania i zarządzania nimi jest bardzo duża. Dodanie do modelu prostej opcji, takiej jak "Czy chcesz okrągłe czy kwadratowe owatowanie tylne", oznacza podwojenie liczby wariantów.

Nasz przełom
Gemini CAD Systems, proponuje teraz zupełnie nowe podejście do tego problemu. Zamiast przechowywać setki wariantów, projekty CAD zawierają teraz listę opcji (Pytania do zadawania), odpowiedzi (możliwe alternatywy do wyboru), i działań (rzeczy do zrobienia na modelu, jeśli zostanie wybrana odpowiedź). System CAD, nie będzie już tworzył setek wstępnie skonfigurowanych wariantów, ale zamiast tego, stworzy na miejscu potrzebny wariant, na podstawie odpowiedzi udzielonych przez klienta.

Jak to działa?
Zignorujmy na chwilę komputery. Jeśli klient znajduje się przed krawcem, zamawiając koszulę, dialog opiera się na serii pytań i możliwych odpowiedzi sugerowanych przez krawca, spośród których klient wybierze tę, która mu się podoba. Krawiec oferuje również wyjaśnienia, być może zilustruje opcje zdjęciami lub próbkami, może też doradzić klientowi, co jest ok, a co nie, i zada inne pytania w zależności od wcześniejszych odpowiedzi. Zrób krok naprzód i przekonaj się, że tak właśnie działa internetowy butik sprzedający takie produkty. W przypadku garnituru wykonanego na zamówienie lub nowego skórzanego mebla do salonu, system e-commerce opiera się na ustrukturyzowanym dialogu składającym się z pytań i możliwych odpowiedzi, a następnie działań.
Tak więc, wszystko co Gemini CAD Systems musiało zrobić, to stworzyć platformę, na której projektant produktu może edytować pełny scenariusz zawierający wszystkie pytania i wszystkie możliwe odpowiedzi, określić jakie działania należy podjąć (zazwyczaj dodawać lub usuwać wzory z zestawu do cięcia) w zależności od odpowiedzi. Do każdego pytania lub odpowiedzi projektant może dodać treści graficzne i wyjaśnienia, porady dla klienta lub inne zasady i warunki, gdy pytanie jest ważne do zadawania lub odpowiedź powinna znaleźć się na dostępnej liście.

W jaki sposób klient rzeczywiście wybierze swoje opcje?
Gemini Style Selector, naśladuje dokładnie dialog pomiędzy klientem a krawcem lub, co więcej, naśladuje interakcję pomiędzy klientem a dowolnym sklepem internetowym, w przypadku produktów niestandardowych. Pozwala to, na wykorzystanie treści edytowanych w aplikacji Gemini Style Selector, do automatycznego generowania treści HTML dla stron z produktami, gotowych do umieszczenia i wykorzystania na stronach e-commerce, lub, do generowania treści o strukturze XML do wykorzystania na innych platformach, lub, dla bardziej tradycyjnego podejścia, po prostu wydrukowania przewodnika dialogowego, aby ułatwić interakcję między sprzedawcą w sklepie a klientem, który przystępuje do zamówienia sofy. Dane zebrane za pośrednictwem każdego takiego kanału wracają do platformy Gemini CAD, a odpowiedni, dostosowany do potrzeb klienta model jest generowany automatycznie.

Jakie są korzyści?
Ogromna sterta wstępnie zdefiniowanych wariantów nie jest już potrzebna. Kiedy projektant chce dodać nową opcję, po prostu ją doda.
Ogromna sterta wstępnie zdefiniowanych wariantów nie jest już potrzebna. Kiedy projektant chce dodać nową opcję, wystarczy, że doda nowe pytanie na liście, z jego możliwymi odpowiedziami, spośród których klient wybierze tą która mu odpowiada.
Publikowanie lub aktualizacja dostosowywanego produktu na stronie internetowej e-commerce jest możliwa bezpośrednio, bez konieczności programowania stron internetowych, poprzez bezpośrednie wygenerowanie interaktywnej strony internetowej z programu Gemini Style Selector. Koszty i czas tych operacji są znacznie zredukowane.
Integracja z ERP jest łatwa, ponieważ cała struktura aplikacji Style Selector pytań, odpowiedzi i dodatkowych informacji, może być eksportowana i wykorzystywana na innych platformach.
Co więcej, pełna automatyzacja procesu, pozwala na uzyskanie kalkulacji kosztów w czasie rzeczywistym, a także na zarządzaniu przepływem informacji dla powiązanych procesów produkcyjnych, takich jak obróbka drewna na sofę, akcesoria czy opakowania.
Użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość pytań, odpowiedzi, działań, warunków, aby stworzyć scenariusz do dostosowywania wariantów. Użytkownik może również korzystać z istniejących już części odzieży i tworzyć nieograniczoną liczbę kolejnych.
Zakładka Podgląd strony internetowej, formularza, Wyboru Modelu jest oknem, w którym projektant może sprawdzić poprawność warunków logicznych zastosowanych do pytań i odpowiedzi zawartych w tym formularzu.
W tej zakładce projektant może wchodzić w interakcję z pytaniami i odpowiedziami w dokładnie taki sam sposób, w jaki klient końcowy wchodziłby w interakcję ze stroną internetową.
Po sprawdzeniu poprawności wyboru modelu, projektant może wygenerować w tej formie plik HTML, który będzie dalej umieszczany na stronie internetowej. Przy każdej zmianie modelu, lub nowej opcji aktualizacji, zostanie wygenerowany nowy plik HTML, a stary zostanie zastąpiony na stronie przez nowy zaktualizowany, dzięki czemu klient końcowy będzie mógł zawsze korzystać z najnowszych aktualizacji.

Wstępnie zdefiniowany wariant składa się z kompletnego zestawu opcji dla aktualnego modelu.
Zakładka Warianty domyślne z formularza wyboru stylu jest oknem, w którym projektant może tworzyć predefiniowane zestawy opcji dla najbardziej popularnych wariantów artykułu.
Okno to może być również wykorzystane do importu już utworzonych wariantów tego samego modelu. Warianty te mogą pochodzić ze strony internetowej i w tym przypadku reprezentują zamówienia złożone online przez klientów, lub mogą pochodzić od innych współpracowników, którzy korzystają z tego samego modelu.Program do stopniowania szablonów odzieżowych

Gemini Cad program do projektowania odzieży

Gemini Cad - Creative Studio - Style Selector #01Gemini Cad - Creative Studio - Style Selector #02

Newsletter
Gemini Cad

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszych produktów i usług